Napolita (12)

Gender

Mare

Born year

1987

Reg no

04872264

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex