Pax vo Biscum (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1985

Reg no

04852666

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004048502666

Foreign number

Owner

Lyn anDersson

Breeder

Gotthard Jönsson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex