Titania VII (27)

Gender

Mare

Born year

1981

Reg no

04812452

Stb no

15004

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Lyn anDersson o Carl Andersson Stall CG Latin

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

1985
Height 160 cm Breeding class B

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex