Rolla (37)

Gender

Mare

Born year

1929-1949

Reg no

Stb no

2404

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Nils Nilsson

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

0
Breeding class AB

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex