Gershwin

Gender

Stallion

Born year

1988

Reg no

04888040

Stb no

903

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

88.6011 Stb.

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1995
Height 175 cm Breeding class AB

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex