Windwalker (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1990

Reg no

04904132

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

752004049004132

Foreign number

Owner

Paul Egfors

Breeder

Maria Herlin Karnell

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex