Cavalotti

Gender

Stallion

Born year

1980-1992

Reg no

04801482

Stb no

664

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Mari-Ann och Håkan Barkevall

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1983
Height 168 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class A (1994)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex