Collin

Gender

Stallion

Born year

1978-1994

Reg no

Stb no

633

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Mari-Ann och Håkan Barkevall

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1981
Height 164 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class AB (1987)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex