Warrigall

Gender

Stallion

Born year

1973

Reg no

Stb no

560

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Jeanette och Per Lindqvist

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1976
Height 164 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class AB (1987)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex