Axino (SWB)

Gender

Gelding

Born year

1989

Reg no

04893331

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100213864

UELN

752004048903331

Foreign number

Owner

Miota AB

Breeder

Arne Sånesson

FFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex