Naritza (17)

Gender

Mare

Born year

1975

Reg no

Stb no

12921

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

Diploma Three Year Old

1991
Height 156 cm Breeding class A

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (1993)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex