Passion (27) (SWB)

Gender

Mare

Born year

1990

Reg no

04902217

Stb no

Color

fux

Chip number

UELN

752004049002217

Foreign number

Owner

Kamilla och Torkel Svensson

Breeder

Kamilla Svensson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex