Blue Hors Santiano

Gender

Stallion

Born year

2017

Reg no

Stb no

9745

Color

Chip number

UELN

208333DW1702762

Foreign number

DVH 1383

Owner

Breeder

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

2023
Breeding class AC

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex