Skyline To B (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2018

Reg no

04182205

Stb no

1496

Color

mörkbrun

Chip number

752098100914688

UELN

752004041802205

Foreign number

Owner

Eques Management AB

Breeder

Maria Rasmusson

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

2023
Breeding class PR

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex