Mourinho (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2017

Reg no

04173313

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100840368

UELN

752004041703313

Foreign number

Owner

Sara Perklev

Breeder

Hans Sjöholm och Sara Perklev

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex