Drumboy (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2017

Reg no

04171865

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100800088

UELN

752004041701865

Foreign number

Owner

Per-Arne Persson

Breeder

Per-Arne Persson

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex