Prince of Hope (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2016

Reg no

04162911

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100735749

UELN

752004041602911

Foreign number

Owner

Tullstorp Dressage Stable AB

Breeder

Familjen Siw Wreme Mannerhorn

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex