Quercus (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2015

Reg no

04151946

Stb no

1415

Color

mörkbrun

Chip number

752098100683600

UELN

752004041501946

Foreign number

Owner

Yvonne Österholm

Breeder

Per-Arne Persson

FFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Breeders Trophy registered

Achievement rate

Quality grading:

2020
Breeding class G

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex