Ladys Lira (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Mare

Born year

2014

Reg no

04142687

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100706653

UELN

752004041402687

Foreign number

Owner

Hanna Berg

Breeder

Linda Jansson och Hanna Berg

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex