Quite a Lady

Gender

Mare

Born year

1999

Reg no

04991641

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

752004049901641

Foreign number

Owner

Linda Jansson

Breeder

Linda Jansson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex