Zackson (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2014

Reg no

04141640

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100657235

UELN

752004041401640

Foreign number

Owner

Familjen Peter Ljungcrantz

Breeder

Familjen Peter Ljungcrantz

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex