Zafferano (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2013

Reg no

04131895

Stb no

1325

Color

isabell

Chip number

752098100597162

UELN

752004041301895

Foreign number

Owner

Verbena AB

Breeder

Verbena AB

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Achievement rate:
Achievment rate is based on the horse’s own competition results.
Quality grading:

2016
Breeding class G2

Breeding class: Breeding class G (2017)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex