Folsom (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2012

Reg no

04122892

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100613267

UELN

752004041202892

Foreign number

Owner

Team Amanda Eriksson AB

Breeder

Lasse Berglund o Ann-Christin Rosell

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex