Le Tot de Semilly (SF)

Gender

Stallion

Born year

1977

Reg no

Stb no

95092

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Jules Mesnildrey

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

2001
Height 167 cm Breeding class IN

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex