Cosmopolit (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2011

Reg no

04111701

Stb no

Color

Chip number

752098100474197

UELN

752004041101701

Foreign number

Owner

Strömsholms Marketenteri och Interbreed AB

Breeder

Sören Savgren

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex