Cohiba

Gender

Stallion

Born year

2006

Reg no

04064093

Stb no

1198

Color

brun

Chip number

528210000924993

UELN

2764313100127061

Foreign number

DE 431310012706

Owner

P. Tufvesson, J. Persson, VDL, BXB Compet., Gränsbo Stut.

Breeder

Karl H. Böhm

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

2010
Breeding class AB

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2023)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex