Braveheart (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2011

Reg no

04111058

Stb no

Color

mörkfux

Chip number

752098100533700

UELN

752004041101058

Foreign number

Owner

DanJo Consult AB

Breeder

Yvonne och Sandra Sterntorp

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex