Floricello

Gender

Stallion

Born year

2008

Reg no

04084250

Stb no

1219

Color

mörkfux

Chip number

276020000010121

UELN

276433330568608

Foreign number

DE 433330568608

Owner

Björkås C & M AB

Breeder

Georg Sieverding

WFFS

Not carrier

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

2011
Breeding class AB

Breeding class: Upgraded to Breeding class A (2015)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex