Starlett

Gender

Mare

Born year

2001

Reg no

Stb no

Color

skimmel

Chip number

UELN

Foreign number

HSP. DE 433331641801

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex