Zidney (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2010

Reg no

04102391

Stb no

Color

fux

Chip number

752098100524870

UELN

752004041002391

Foreign number

Owner

Impulsion AB

Breeder

Camilla och Set Andersson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex