Frans Andreo II (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2009

Reg no

04094004

Stb no

1289

Color

brun

Chip number

752098100425171

UELN

752004040904004

Foreign number

Owner

Malin Isaksson

Breeder

Malin Isaksson

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Achievement rate:
Achievment rate is based on the horse’s own competition results.
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex