Joystick (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2008

Reg no

04083118

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100214862

UELN

752004040803118

Foreign number

Owner

Emma Ström och Bertil Frost

Breeder

Louise Sternros och Bertil Frost

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex