Mazy Klövenhöj (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Mare

Born year

2008

Reg no

04083659

Stb no

Color

fux

Chip number

752098100312684

UELN

752004040803659

Foreign number

Owner

Annette Karlsson

Breeder

Annette Karlsson och Aksel Primdahl

WFFS

Not tested

Achievement rate

Mare selection
This mare is selected. This means that she is a part of SWB:s investment to recruit the best mares into breeding.

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex