Zidane (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2006

Reg no

04063358

Stb no

Color

fux

Chip number

752098100295151

UELN

752004040603358

Foreign number

Owner

Sara Magnusson-Lostria och Per-Anders Croon

Breeder

Åsa Ölander och Christian Gergils

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex