Don Juan (SWB)

Gender

Stallion

Born year

2008

Reg no

04081269

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100267190

UELN

752004040801269

Foreign number

Owner

Kyle Kuvalanka

Breeder

Marika Jonsson

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex