Amida (SWB)

Gender

Mare

Born year

1992-2013

Reg no

04922151

Stb no

23963

Color

brun

Chip number

UELN

752004049202151

Foreign number

Owner

Breeder

Arne Sånesson

WFFS

Not tested

Achievement rate

Mare selection
This mare is selected. This means that she is a part of SWB:s investment to recruit the best mares into breeding.

Quality grading:

1998
Height 161 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2012)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex