Marina (SWB)

Gender

Mare

Born year

1986-2008

Reg no

04861040

Stb no

18365

Color

brun

Chip number

UELN

752004048601040

Foreign number

Owner

Breeder

Arne Sånesson

FFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

Diploma Three Year Old

1990
Height 166 cm Breeding class AB

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2002)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex