Lotus (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2006

Reg no

04062543

Stb no

Color

brun

Chip number

752098100305468

UELN

752004040602543

Foreign number

Owner

Amanda Ericsson

Breeder

Erling Ericson

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex