Stanford

Gender

Stallion

Born year

1981-2004

Reg no

04811892

Stb no

687

Color

fux

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Breeder

Carl-Erik Clausen

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1984
Height 169 cm Breeding class AB

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (1999)
Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex