Ramzez (SWB)

Gender

Gelding

Born year

2001

Reg no

04014008

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100274167

UELN

752004040104008

Foreign number

Owner

Maria Carlsson

Breeder

Cina Fälling

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex