Regazzoni

Gender

Stallion

Born year

1991

Reg no

Stb no

95055

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

Foreign number

310157091

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Premierad

Achievement rate

Quality grading:

1996
Height 166 cm Breeding class IN

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex