Lotten (54)

Gender

Mare

Born year

1979

Reg no

Stb no

21122

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Ann-Sophie Persson

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

1993
Height 164 cm Breeding class AB

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex