Balinesca (SWB)

Gender

Mare

Born year

1987

Reg no

04873256

Stb no

19157

Color

fux

Chip number

UELN

752004048703256

Foreign number

Owner

Eva Billstig-Gentz

Breeder

Ester och Karl-Erik Jönsson

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

1991
Height 166 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2009)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex