Bukowski (SWB)

Gender

Stallion

Born year

1999

Reg no

04993804

Stb no

Color

brun

Chip number

UELN

752004049903804

Foreign number

Owner

Carina Hertzberg

Breeder

Erik Magnusson

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex