Kalle (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2002

Reg no

04022431

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

752098100269849

UELN

752004040202431

Foreign number

Owner

Susanne Bengtsson

Breeder

Kerstin Jansson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex