Fernet af Kreffe (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Stallion

Born year

2001-2017

Reg no

04013219

Stb no

Color

mörkbrun

Chip number

UELN

752004040103219

Foreign number

Owner

Breeder

Kamilla och Håkan Kreffe

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex