Traffic Boy (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2001

Reg no

04012734

Stb no

Color

skimmel

Chip number

UELN

752004040102734

Foreign number

Owner

Göran Bengtsson

Breeder

Göran Bengtsson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex