Lobelia (44) (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Mare

Born year

2001

Reg no

04012140

Stb no

Color

skimmel

Chip number

UELN

752004040102140

Foreign number

Owner

Anette och Carlgunnar Hermansson

Breeder

Erling Ericson

WFFS

Not tested

Achievement rate

Mare selection
This mare is selected. This means that she is a part of SWB:s investment to recruit the best mares into breeding.

Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex