Celica (48)

Gender

Mare

Born year

1976

Reg no

Stb no

15833

Color

Chip number

UELN

Foreign number

Owner

Yvonne och Tomas Karlsson

Breeder

WFFS

Not tested

Achievement rate

Quality grading:

1986
Height 167 cm Breeding class B

Breeding class: Upgraded to Breeding class E (2000)
Read more about quality classes for mares

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex