Ligist (SWB)

Breeders Trophy registered

Gender

Gelding

Born year

2000

Reg no

04003137

Stb no

Color

brun

Chip number

528210002240186

UELN

752004040003137

Foreign number

Owner

Ackordhäststiftelsen

Breeder

Lars Erik Fyrberg

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex